W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

RODO

XML

Treść

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych są Malczyckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. mające swoją siedzibę w Malczycach, ul. 1-go Maja 5c, 55-320 Malczyce; tel. 71 317 91 67, adres e-mail; muk@mukmalczyce.pl
 

W Malczyckich Usługach Komunalnych Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: ul. 1-go Maja 5c, 55-320 Malczyce; tel. 71 317 91 67; adres e-mail: iod@mukmalczyce.pl
 

Podanie przez Państwa danych osobowych w dokumentacji wymaganej do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na mocy jest obowiązkowe.
Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy będącej wymogiem określonym w przepisach prawa lub na mocy umowy, której będziecie Państwo stroną.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez uprawnionych pracowników Malczyckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych lub na mocy umowy jest obowiązkowe.
 

Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, a także ich sprostowania, jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne.
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie zgody udzielonej przez Państwo albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.
 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.